Bingoo
 • Konyha
 • Műszaki
 • Kert
 • Barkács
 • Lakástextil
 • Egyéb
 • Szőnyegek
 • Fűtés
 • Led fények
 • Játékok
 • Extra akció
 • Bingoo

  Adatvédelmi nyilatkozat

  ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  Adatkezelés
  Amikor Ön meglátogatja a www.bingoo.hu honlapot, személyes adatinak kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerülhet sor. A bingoo.hu webáruház számára kiemelt cél vásárlóinak és a honlap látogatóinak személyes adatainak védelme. Jelen dokumentumban az Önt érintő személyes adatkezelési feltételeket határozzuk meg.
  Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban alkalmazott főbb jogszabályok:
  - információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.)
  - a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
  rendelete (GDPR)
  - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk .)
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
  kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
  - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
  - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény. (Pktv.)
  - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

  Az adatkezelő cégadatai:

  Beltel s.r.o.

  Cégjegyzékszám: 17531594

  Werferova Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno

  Telefonszám: 06707841515
  adószám: CZ17531594

   

  Adatfeldolgozás céljából az alábbi szervezetek számára kerülhetnek továbbításra személyes adatok:

  az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja: megvásárolt termék szállítása, időpont egyeztetés
  átadott adatok köre: név, e-mail, mobiltelefonszám, szállítási cím

  Amazon Web Services EMEA SARL, 5 rue Plaetis L-2338 Luxembourg
  az adatfeldolgozónak történő adattovábbítás célja: hírlevél küldés
  átadott adatok köre: e-mail

   

   

  A bingoo.hu által kezelt adatok köre
  Ha Ön regisztrált felhasználó, személyes adatai közül az Ön által megadott nevét, számlázási, illetve szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét rögzítjük. Az Ön által megadott személyes adatokat a Bingoo.hu nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag Ön felel. E-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

  Az adatkezelés célja és feltételei
  A személyes adatokat kizárólag az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas. Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Személyes adat kizárólag akkor kezelhető, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárul, azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. A 16. életévét betöltött fiatalkorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozat érvényességéhez, törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
  A törvényi előírások keretein belül gyűjtjük, feldolgozzuk, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk az Ön személyes adatait különösen akkor, amikor látogatást tesz a www.bingoo.hu oldalon, amikor ott regisztrál, vagy bejelentkezik, vagy amikor termékeket rendel a Bingoo-tól. Személyes adatait csak a hatályos jogi előírásoknak és a jelen dokumentumnak megfelelően, valamint az Ön beleegyezésével kezeljük.
  A rendelés folyamatában az Ön által megadott személyes adatokat összegyűjtjük, feldolgozzuk és felhasználjuk a vonatkozó hatályos adatvédelmi rendelkezések keretein belül. Az Öntől kért információk, amelyek az Ön által igényelt szolgáltatásunk teljesítéséhez szükségesek, az űrlapon kötelező mezőként szerepelnek, a többi adat önkéntes. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű , ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Az Önnel kötött adás-vételi szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, egyes esetektől függően felvételre kerül más kapcsolati információ, mint a név, szállítási és számlázási cím, illetve az Ön által választott fizetési módról szóló tájékoztatás. Ezen kívül az Ön adatait használjuk még vásárlói adatbázisunk frissítésére, hogy az adatbázisban csak releváns adat tárolódjon.
  Gépelési hibák elkerülésére és a megadott személyes adatainak javítására a rendelés véglegesítése előtt van lehetőség a www.bingoo.hu oldalon.
  Az Info tv. 14. § alapján Ön az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni.
  Az adatkezelés időtartama a regisztrációtól a regisztráció törléséig tart azzal, számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján, nyolc évig tároljuk.

  Naplófájlok
  Amikor Ön meglátogatja a www.bingoo.hu oldalt, következő technikai adatokat tároljuk technikai okokból az un. naplófájlokban:
  - az Ön által használat eszköz IP-címe,
  - az a weboldal, ahonnan Ön hozzánk látogat (hivatkozási hely),
  - a Bingoo.hu oldalon tett látogatásának ideje és időtartama,
  - az Ön által használt böngésző (browser) és operációs rendszer típusa, beállításai.
  Az adatokat technikai elővigyázatosságból legfeljebb 30 napig tároljuk a jogosulatlan belépésekkel szemben adatfeldolgozó rendszerünk védelmében.

  Sütik
  A www.bingoo.hu oldalunkkal kapcsolatosan ún. sütiket használunk.
  A sütik (angolul: cookies) olyan, személyes adatot nem tartalmazó szövegfájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy oldal használata kényelmesebb legyen. Ilyen például a kosár funkciójának megjelenítésére szolgáló beállítások. A süti egy világos betű/szám kombinációt tartalmaz, amely az Ön által használt böngészőt azonosítja. Ezek a sütik csak ideiglenesen tárolódnak a számítógépén, és csak akkor kerülnek át a Bingoo szerverére, amikor Ön meglátogatja a www.Bingoo.hu oldalt.
  A számítógépén tárolt sütiket ellenőrizheti törölheti, és azok használatának módját meghatározhatja böngészőjének beállításai segítségével.
  Ha sütik használatát Ön böngészőjében tiltja, ez azzal járhat, hogy a www.bingoo.hu egyes funkciói korlátozottan, vagy egyáltalán nem érhetőek el az Ön számára!

  Google Analytics
  Oldalunk alkalmazza a Google Analytics programot, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását. A Google Analytics ugyancsak sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Ön számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik weblapunk használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weblap Ön által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az Ön IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és ott kerül sor a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a weboldal Ön által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a site működtetőjének a weboldal használatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül az Ön böngészőjéről átküldött IPcímet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását Ön megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, az Ön weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és földolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a Google oldaláról.

  Google AdWords remarketing
  Az oldalunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. Külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.)

  Elektronikus értesítések, és hirdetések, hírlevél
  A Bingoo termékeiről és akcióiról szóló tájékoztatás és egyéb értesítések megküldése érdekében az Ön által megadott email címet kezeljük. Ha nem kíván hírlevelet kapni, bármikor letilthatja ezt a funkciót a hírlevélben biztosított linkre kattintva, vagy a Bingoo-nak küldött értesítéssel postai úton az adatkezelő címére küldött postai levél, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon.
  Olyan, hírlevélnek, tehát közvetlen ajánlatot nem tartalmazó, tájékoztatási célú elektronikus értesítések, amelyek nélkülözhetetlenek a szerződés teljesítéséhez és a Bingoo működéséhez, például a szolgáltatásokkal kapcsolatos információk vagy díjfizetéses csomagok (pl. rendelés visszaigazolása, szerződési dokumentumok, fizetés feldolgozása), nem tilthatók le. Ezeket az értesítéseket az Ön által megadott e-mail címre küldjük.

  Egyéb célú adatkezelés
  Tároljuk és felhasználjuk az Ön adatait, amikor megkeres minket telefonon, emailben vagy a kapcsolati űrlapunkon keresztül, illetve ha információt küld számunkra valamilyen más formában és emiatt adatai hozzánk kerülnek. Ezen kívül tároljuk és felhasználjuk személyes adatait és a technikai információkat olyan mértékben, amennyire az szükséges a www.Bingoo.hu nem megfelelő, vagy inkorrekt, etikátlan használata vagy jogellenes tevékenység megelőzése, vagy azzal szembeni eljárás érdekében, pl. az adatbiztonság fenntartása miatt informatikai rendszerünk elleni támadás esetére.
  Személyes adatai kezelése során, jogszabályi kötelezés esetén adatai átadásra kerülhetnek állami szervek, vagy bíróság részére, illetve esetleges követeléskezelés és a Bingoo jogai biztosítására és igényeink követelésére állami szervek, vagy bíróság részére.
  Amikor az Ön személyes adatait adatfeldolgozó részére továbbítjuk, a Bingoo felel ezen adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi előírások megtartását. Ennélfogva az Ön adatát csak olyan szolgáltatónak és partnervállalatoknak továbbítjuk, akikkel adatfeldolgozási célú szerződést kötöttünk és akik e szerződésben kötelezettséget vállalnak az átvett személyes adatok védelmére.
  Rendelése teljesítésével összefüggésben személyes adatait (szállítási adatokat) továbbítjuk a Bingoo-tól rendelt termékek szállítására szerződött logisztikai cégnek és a rendelést kezelő postai szolgáltatónak.

  Adatbiztonság
  Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Ezért a Bingoo által tárolt személyes és technikai adatait technikai és szervezeti intézkedésekkel védjük, és minden elvárható lépést megteszünk azért, hogy megakadályozzuk azok jogosulatlan harmadik fél által történő hozzáférését manipulálását. Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást , jelszóvédelmet és vírusírtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra , hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak.

  Adatvédelmi incidens
  Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ön adatai az adatkezelés - adattovábbítás folyamata közben a legnagyobb biztonságban legyenek. Amennyiben a cég dolgozója a kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst észlel, haladéktalanul jelzi a társaság vezetőjének és az adatvédelmi tisztviselőnek. (adatlopás, illetéktelen adatletöltés, hackertámadás) A kivizsgálást követően ha úgy ítélik meg hogy adatvédelmi incidens történt ( a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve kockázatos ), a cég késedelem nélkül - ha lehetséges legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott - megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg , abban az esetben meg kell jelölni a késedelem okát , az előírt információkat pedig részletekben is közölni lehet.

  - az incidens bekövetkezésének időpontja és helye
  - az incidens leírása , körülményei és hatásai
  - az incidens során kompromittálódott adatokkal érintett személyek köre
  - az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírása
  - a kár megelőzése , elhárítása , csökkentése érdekében tett intézkedések leírása

  Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve , a cégnek indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintettet is az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintett részére világosan és közérthetően ismertetni kell:

  - az adatvédelmi incidens jellegét
  - az incidensről további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit
  - az adatvédelmi incidensből eredő valószínűsíthető következményeket
  - a cég által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett lépéseket, intézkedéseket.

  Az adatvédelmi incidens( ek ) ről a cég nyilvántartást vezet , és az abban szereplő adatokat:
  - személyes adatokat érintő incidens esetén 5 évig
  - különleges adatokat érintő incidens esetén 20 évig megőrzi.

  Személyes adatokkal kapcsolatos jogai
  Ön törvény erejénél fogva jogosult a Bingoo által kezelt személyes adataira vonatkozó tájékoztatás kérésére, valamint a megadott személyes adatainak helyesbítésére, módosítására, törlésére. Azok az adatok, amelyeket jogi, törvényi vagy szerződésbeli kötelezettségből kell tárolnunk a kereskedelmi nyilvántartás megőrzéséhez, törlés helyett zárolásra kerülnek, hogy megakadályozzuk más célra való felhasználásukat.
  Amikor személyes adatait olyan célra kívánjuk használni, amely jogszabályi előírások miatt az Ön beleegyezését írja elő, Öntől kifejezett engedélyt kérünk és engedélye az adatvédelmi előírásoknak megfelelően tárolásra kerül (naplózás).
  Az egyszer megadott engedélyt bármikor ingyenesen vissza lehet vonni, és/vagy Ön tiltakozhat adatainak olyan jövőbeni használata ellen, mint a reklám, a piackutatás és véleménykutatás. Az Ön tiltakozásának, vagy adatainak kezelésére vonatkozó visszavonásának technikai átvezetése (adatbázisban való rögzítése) némi legfeljebb 24 munkaórát vehet igénybe, így ezen átvezetés ideje alatt Ön, esetlegesen továbbra is kaphat a Bingoo-tól értesítést.
  Beleegyezésének vagy tiltásának megadására értesítést az adatkezelő címén, vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon fogadja.
  Adatkezeléssel kapcsolatban a bíróság előtt jogorvoslati lehetőséggel élhet, a felügyelő hatóságnál panaszt tehet illetve eljárást kezdeményezhet. (https://naih.hu/panaszugyintezes-rendje.html)

  Felügyelő Hatóság:
  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
  Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5.
  Telefon: +36 (1) 391-1400)
  Fax: +36(1) 391-1410
  Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap: https://naih.hu/

  Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk: az Ön általunk kezelt, illetve az általunk-vagy a megbízott adatfeldolgozónk által - feldolgozott
  - adatairól
  - azok forrásáról
  - az adatkezelés céljáról és jogalapjáról
  - az adatkezelés időtartamáról
  - az adatfeldolgozóink nevéről és elérhetőségi adatairól, valamint az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről
  - az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről

  A kérelemmel kapcsolatban az adatvédelmi tájékoztatóban feltüntetett adatkezelő elérhetőségein e-mail vagy postai levél formájában élhet, melyet a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 1 napon belül (legfeljebb azonban 15 napon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat.
  A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. A tájékoztatást csak a törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

   

  Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége:
  Név: XLS Futár Kft.
  Székhely: Budapest, Baross u. 75-77, 1047
  Cégjegyzékszám: 01 09 346438
  Adószám: 26686354241

  Név: Amazon Web Services EMEA SARL
  Székhely: 5 rue Plaetis L-2338 Luxembourg

  Tárhelyszolgáltató adatai:
  Total Szerviz Kft (1147. Budapest Miskolci u. 91.)
  E-mail: contact@kuponos.hu

  DotRoll Kft. (1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.)
  Telefon: +36-1-432-3232
  E-mail: support@dotroll.com

  Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.